Persondata- og cookiepolitik

Hjemmesiden drives og kontrolleres af Vadskær Krømmelbein Seiersen, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, adresse xxx, CVR-nr. Xx xx xx xx (Herefter ”Vadskær Krømmelbein Seiersen”).

1. Omfang

I Vadskær Krømmelbein Seiersen forstår vi og værdsætter vigtigheden af dit privatliv, hvorfor vi engagerer os i at beskytte dine personoplysninger som kunde i Vadskær Krømmelbein Seiersen, og som bruger af vores hjemmeside.

Denne politik redegør for de cookies og persondata, som anvendes via vores hjemmeside.

2. Indsamling og behandling af personlige oplysninger

I Vadskær Krømmelbein Seiersen indhenter og behandler vi persondata med det formål at løse de opgaver som følger af vores kundeforhold samt løbende at kunne informere dig som kunde om andre relevante ydelser for dig.

De persondata vi indhenter i forbindelse med betjeningen af dig som kunde, sørger vi for behandles i overensstemmelse Datatilsynets retningslinje. Behandlingen sker kun så længe behandlingen er nødvendig for at vi kan løse den opgave, som vi har aftalt med dig som kunde.

De personlige oplysninger som vi opbevarer i forbindelse med vores betjening af dig som kunde i Vadskær Krømmelbein Seiersen varierer i indhold og karakter. Ligeledes omfatter oplysningerne ikke kun dig som kunde, men kan ligeledes omfatte personoplysninger på dine medarbejdere, kunder, leverandører m.v. Af eksempel, men ikke begrænset til, på oplysninger som vi indhenter kan nævnes:

  • Navn, adresse, cpr-nummer, cvr-nummer, 
telefonnummer, e-mail 

  • Indkomstoplysninger (indtægter, fradrag, 
formue m.v.) 

  • Selvangivelser, årsopgørelser, 
forskudsskemaer 

  • SKATs samlede Skatteoplysninger (R75) 

  • Oplysninger om formueforhold (ejendomme, 
biler, værdipapirer, indlån, gæld m.v.) 

  • Oplysninger om dine ansatte (navn, adresse, 
cpr-nummer, lønoplysninger m.v.) 

  • Oplysninger om dine kunder (navn, adresse, 
e-mail, cvr-nummer, samhandel med dig
m.v.) 


Vores hjemmeside indsamler ikke yderligere oplysninger om dig ud over det der er omtalt nedenfor omkring cookies.

3. Opbevaring og sletning af oplysninger

I Vadskær Krømmelbein Seiersen opbevares dine personlige oplysninger primært online hos vores eksterne IT-leverandør, som har høg grad af fokus på IT-sikkerhed og kontrol. Vadskær Krømmelbein Seiersen har indgået en databehandleraftale med vores eksterne IT-leverandør.

For så vidt angår fysisk materiale bliver dette opbevaret i fysisk kundemappe, som forefindes i aflåste lokaler, hvor alene medarbejderne i Vadskær Krømmelbein Seiersen har adgang.

Vi opbevarer kun dine personoplysninger i den periode som er nødvendig for vores løsning af opgaven for dig, og dertil i den periode anden lovgivning kræver – hvilket typisk er 5 år samt indeværende år i medfør af revisorlov, bogføringslov m.v.

Hvad angår ophørte kundeforhold er Vadskær Krømmelbein Seiersens politik, at vi sletter dine personoplysninger senest 5 år efter kundeforholdets ophør afhængigt af anden relevant lovgivning.

Som kunde eller tidligere kunde i Vadskær Krømmelbein Seiersen, har du ret til indsigt i de personoplysninger, som vi behandler og opbevarer omkring dig. Du har ret til indsigt til indsigt i oplysninger omkring dig, og til at få berigtiget eventuelle fejl i de personlige oplysninger vi opbevarer omkring dig.

Du har ydermere ret til at få udleveret de personoplysninger, som du har givet til os. Du kan dog ikke få udleveret vores arbejdspapirer samt eksterne personoplysninger, som vi har indhentet om dig.

4. Cookies

Vadskær Krømmelbein Seiersens hjemmeside anvender cookies med det formål at optimere vores hjemmeside og give dig den bedst mulige oplevelse ved at måle trafik m.v.

En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer for at kunne genkende den ved gentagne besøg. Cookien må transmittere information via din internetbrowser med det formål at autentificere eller identificere computeren (f.eks. via IP-adressen). Cookies kan indeholde information som f.eks. brugerpræferencer. En cookie kan ikke indsamle information fra din computer og kan ikke bære på vira eller andre skadelige filer.

5. Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til gældende lovgivning, kan du kontakte LONE