oktober 17, 2022

Acontoskat for selskaber – Det er nu tid igen!
Vil du undgå restskattetillæg, så er det nu sidste mulighed for frivillig indbetaling af acontoskat for indkomståret 2022

Det kan være dyrt at have restskat

Det kan være dyrt ikke at få betalt tilstrækkelig acontoskat for selskabsskatten 2022. 

Selvom restskatteprocenten for 2022 endnu ikke er offentliggjort, så vil vi forvente, at den er på niveau med 2021, hvor den udgjorde 4,3%.

Denne rentesats er ikke fradragsberettiget i skatten, så det svarer til en reel fradragsberettiget rente på omtrent 5,5%.

Hvornår betaler det sig at indbetale restskat?

Det er forrentningen af din likviditet i virksomheden, som afgører om det bedst kan svare sig at indbetale frivilligt før eller efter 21. november 2022.

Hvis dit selskab har indestående i banken, eller hvis selskabets lånerente er under 5,5 %, vil det som udgangspunkt være en fordel at foretage en frivillig indbetaling. 

Skal selskabet låne til en højere rente, eller forventer at kunne forrente pengene bedre, kan det ikke betale sig at indbetale frivilligt.

Inden I foretager en indbetaling af acontoskat, bør det sikres, at I ikke har øvrig forfalden gæld på selskabets Skattekonto. Dette fordi Skattekontoen p.t. forrentes med 0,7 % pr. måned svarende til 8,73 % pro anno.

Denne rente er ikke fradragsberettiget, hvormed den svarer til en fradragsberettiget rente på 11,19 % pro anno.

Frivillig indbetaling af 3. rate

Skulle likviditeten ikke være til indbetaling senest 21. november 2022, eller har du endnu ikke det fulde overblik det forventede overskud for indkomståret 2022, så frygt ikke. Der er nemlig mulighed for frivillig indbetaling af 3. rate acontoskat.

Frivillig indbetaling af 3. rate kan ske i perioden 22. november 2022 – 1. februar 2023. Her skal der betales et forventet rentetillæg på 0,8%.

Det er dog stadig langt mindre, end hvis der ikke indbetales frivilligt.

Sådan indbetaler du frivillig acontoskat

Husk, at en frivillig indbetaling skal oprettes via TastSelv Erhverv, før indbetalingen foretages – ellers returnerer Skattestyrelsen indbetalingen.

Sådan indbetales restskatten:

  1. Log på TastSelv Erhverv
  2. Vælg Skat for selskaber m. fl.
  3. Vælg Selskabsskat.
  4. Vælg Acontoskat.
  5. Vælg Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre.
  6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat. 
  7. Betal derefter over Skattekontoen med jeres betalingslinje, som du finder på oversigtsbilledet under Acontoskat.

Det er vigtigt, at selskabets skattekonto ikke har en negativ saldo, da indbetalingen går til dækning af den ældste gæld først.

Nedsættelse af ordinær acontoskat

Hvis selskabets acontoskat, der forfalder til betaling den 21. november 2022, er sat for højt, har selskabet mulighed for at nedsætte raten i TastSelv Erhverv. 

Nedsættelsen skal ske senest på betalingsfristen.

Har du nogen spørgsmål, eller ønsker du bare vores hjælp, er du meget velkommen til at kontakte din revisor direkte eller på +45 8980 3090.

Lad os tage en snak

Vi glæder os til at introducere dig for dine muligheder. Ring eller udfyld nedenstående formular, det er 100% uforpligtende.