Revision og erklæringer

Få en sparringspartner til revisionsarbejdet
 • Skab de bedste betingelser for virksomheden
 • Vi hjælper dig til at vælge den rigtige løsning
 • Få en sparringspartner som hjælper dig på vej
Start en dialog

Hjem » Revision og erklæringer

Revision og erklæringer

Når du vælger Vadskær Krømmelbein som revisor, får du ikke alene en revisorerklæring på dit regnskab. Du får i lige så høj grad en sparringspartner der på baggrund af vores arbejde med erklæringen, får indblik i jeres virksomhed, og som aktivt kan bruges som sparringspartner til at skabe det menneskelige overskud, som det kræver at drive en moderne virksomhed.

Som revisor kan vi afgive fire forskellige erklæringer på et årsregnskab. Erklæringerne giver forskellig grad af sikkerhed for oplysningerne i regnskabet.

Hvilken af de fire typer erklæringer som du skal vælge til jeres regnskab, afhænger af en konkret vurdering af jeres og jeres interessenters behov samt eventuelle lovkrav, som afhænger af jeres virksomheds størrelse. Når du vælger Vadskær Krømmelbein som din revisor, indgår vi en dialog omkring dette og hjælper dig til at vælge den rette grad af sikkerhed.

Revision

En erklæring med revision er den højeste grad af sikkerhed, som vi kan afgive som revisor. Hvorvidt jeres virksomhed har behov herfor, afhænger af krav fra lovgivers side og/eller jeres ønske om en revision.

Revision kan fx være fordelagtigt i følgende situationer:

 • Flere ejere uden tilknytning til den daglige drift
 • Ekstern bestyrelse
 • Banken stiller krav om revision
 • Store lån og forpligtelser
 • Ønske om at tiltrække investorer eller långivere
 • Overvejelser om generationsskifte

Ved en revision laver vi kontrol af de oplysninger, der danner grundlag for regnskabet. Dette gør vi ud fra en konkret vurdering af væsentlighed og risiko på baggrund af vores kendskab til jeres virksomhed. Det betyder, at vi fokuserer vores arbejde på områder, hvor der er størst risiko for fejl frem for at vende hvert et bilag. Det sikrer dig en effektiv proces og en god oplevelse.

Vores kontrol, af de oplysninger der danner grundlag for regnskabet, sker på baggrund af bl.a. observationer, forespørgsler, analyser, fysisk kontrol og eksterne bekræftelser.

Udvidet gennemgang

En erklæring med udvidet gennemgang er den næsthøjeste grad af sikkerhed, som vi kan afgive som revisor. Udvidet gennemgang er et godt alternativ til revision for dig der ønsker, at vi som revisorer går et spadestik dybere end ved assistance og review, men ikke har brug for en fuld revision.

Udvidet gennemgang adskiller sig fra revision ved at være baseret på forespørgsler til relevante personer og analyser med 4 supplerende handlinger som er:

 • Engagementsoversigt fra banker
 • Forespørgsel i tingbog, personbog og bilbog omkring sikkerhedsstillelser
 • Kontakt til og bekræftelse hos advokat omkring eventuelle verserende sager
 • Efterprøvning af indberetning af skat, moms og andre afgifter

Udvidet gennemgang udføres på baggrund af vores kendskab til jeres virksomhed og ud fra en konkret vurdering af væsentlighed og risiko, som benyttes til at vurdere omfanget af vores arbejde.

Review

En erklæring med review er den laveste grad af sikkerhed, som vi kan afgive som revisor.

Et review er baseret på forespørgsler til relevante personer i jeres virksomhed og analyser af regnskabet. Et review udføres på baggrund af vores kendskab til jeres virksomhed og ud fra en konkret vurdering af væsentlighed og risiko, som benyttes til at vurdere omfanget af vores arbejde.

Erklæringer med review efterspørges i mindre grad, da interessenter i form af banker m.v. typisk ønsker overbevisning fra de fire supplerende handlinger, som gives ved udvidet gennemgang.

Assistance med regnskabsopstilling

Ved en erklæring med assistance er det vores opgave at assistere ledelsen med at opstille et retvisende regnskab. Vi bruger vores faglige ekspertise til at foretage en professionel vurdering af det opstillede regnskab. Vurderer vi, at der ser ud til at være fejl heri, assisterer vi med at rette disse fejl i regnskabet.

Derudover gennemlæser vi regnskabet for at vurdere sammenhængen mellem regnskab og vores kendskab til jeres virksomhed.

Ved en erklæring med assistance foretager vi ikke kontrol af de oplysninger, der danner grundlag for regnskabet.

Assistance med regnskabsopstilling passer til og er relevant for mange mindre virksomheder.

Ydermere tilbyder Vadskær Krømmelbein også at assistere datterselskaber af EU-PIE med opstilling af regnskab, idet den generalforsamlingsvalgte revisor er afskåret fra at måtte opstille årsrapporten. Vi har stor erfaring i at assistere med denne type opgaver, herunder XBRL-indberetning til Erhvervsstyrelsen. Denne type af assistance udføres altid i tæt samarbejde med regnskabsafdelingen og den generalforsamlingsvalgte revisor, så processen går nemmest muligt.

Vi giver dig personlig vejledning og rådgivning

Vi hjælper og rådgiver vores kunder med at få den bedste løsning. Book et uforpligtende møde med os allerede i dag. Det er ganske simpelt og gratis.