januar 3, 2022

Covid-19 hjælpepakker kan nu søges igen
Krav til omsætningsnedgang nedsættes til 30% og ordningen for faste omkostninger forlænges frem til den 28. februar 2022.

Krav til omsætningsnedgang nedsættes til 30% og ordningen for faste omkostninger forlænges frem til den 28. februar 2022.

De nye restriktioner giver mulighed for igen at søge Covid-19 hjælpepakker

I forbindelse med den senest omgang af vedtagne restriktioner, er der indgået aftale om at genåbne de generelle kompensationsordninger. Dette er på forbedrede vilkår, hvor bl.a. kravet til omsætningsnedgang er reduceret til 30%. 

Den nye aftale gør det også muligt frivilligt at lukke ned for virksomheder der er ramt af de nye Covid-19 restriktioner, men som dog ikke er tvangslukkede.

Overblik over genåbnede Covid-19 kompensationsordninger

Følgende overblik over de genåbnede kompensationsordninger er baseret på tilgængelige oplysninger pr. 30. december 2021. Det bemærkes at der løbende kan ske justeringer til kompensationsordningerne, og vi anbefaler derfor at du kontakter os, hvis du ønsker at høre mere eller ønsker at ansøge en eller flere af kompensationsordningen. 

Kompensation for faste omkostninger og faste omkostninger light

 • Ordningen løber foreløbigt fra 1. december 2021 til 28. februar 2022
 • Krav til nedgang i omsætning er minimum 45%
 • Det er muligt kun at søge kompensation alene på baggrund af december eller i delperioder
 • Den maksimale kompensation udgør 90% af de omfattede omkostninger, men beregnes efter en “trappemodel” afhængigt af størrelsen i omsætningsfald
 • Såfremt virksomheden er tvangslukket kan der opnås 100% kompensation af de omfattede omkostninger i perioden hvor virksomheden er tvangslukket

Kompensation for selvstændige (tabt omsætning)

 • Ordningen løber foreløbigt fra 1. december 2021 til 28. februar 2022
 • Krav til nedgang i omsætning er minimum 30%
 • Kompensationen vil udgøre 90% af omsætningstabet – dog maksimalt kr. 30.000 uden ansatte eller kr. 33.000 med ansatte
 • Der er krav om der maksimalt må hæves kr. 23.000 pr. måned til de personer der ansøger

Lønkompensation

 • Ordningen løber foreløbigt fra 10. december 2021 til 31. januar 2022
 • Der er krav om at virksomheden skal hjemsende mindst 30% af medarbejderne eller mindst 50 medarbejder
 • Lønkompensationen vil udgøre 75% af de samlede lønudgifter for funktionærers løn månedligt og 90% for ikke-funktionærers løb månedligt – dog i begge tilfælde maksimalt kr. 30.000 pr. fuldtidsansat pr. måned.

Det bemærkes at der først i begyndelsen af 2022 bliver mulighed at søge kompensationsordningen for faste omkostninger. Kompensationsordningen for selvstændige kan søges nu, men kun for december, og det er vores forventning at det i begyndelsen af januar er muligt at søge helt frem til 28/2 2022. 

Du kan læse mere om de forskellige kompensationspakker og ansøge op virk.dk:

https://virk.dk/vejledning/virk-corona/

Har du nogen spørgsmål til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte din revisor direkte eller på +45 8980 3090. 

Vi hjælper gerne med at vurdere om kriterierne for at kunne ansøge umiddelbart opfyldes, og med at guide dig på den praktiske del af ansøgningen hos Erhvervsstyrelsen.

Lad os tage en snak

Vi glæder os til at introducere dig for dine muligheder. Ring eller udfyld nedenstående formular, det er 100% uforpligtende.