maj 10, 2022

Forhøjet kørselsfradrag for 2022
Skatterådet har besluttet af hæve satserne for befordringsgodtgørelse og kørselsgodtgørelse for 2022 som følge af stigende brændstofpriser.

Skatterådet imødekommer behov for øget fradrag som følge af højere udgifter til brændstof

Bilen er for mange et vigtigt transportmiddel for at få hverdagen til at hænge sammen, og derfor har de fleste nok mærket at brændstofpriserne i de første 4 måneder af 2022 er steget betydeligt.

Grundet disse stigende priser har skatterådet med virkning fra 1. maj 2022 besluttede at sætte satserne op både for befordring mellem hjem og arbejdsplads samt for skattefri kørselsgodtgørelse for erhvervsmæssig kørsel.

Nye satser for befordring mellem hjem og arbejdsplads

År Sats for kørsel ml. 25-120 km Sats for kørsel over 120 km
2022 – hidtidige sats 1,98 kr. pr. km 0,99 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. januar 2022 2,16 kr. pr. km 1,08 kr. pr. km

Reglerne for kørselsfradrag er uændrede, så der fortsat ikke er fradrag for de første 24 kilometer pr. dag mellem hjem og arbejde, og det gælder uanset hvilket transportmiddel, man bruger.

De pendlere, der er omfattet af de særlige regler om forhøjet kørselsfradrag i yderkommuner, får ikke nedsat satsen ved kørsel ud over 120 km, men beholder den fulde takst på 2,16 kr. pr. km.

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km For kørsel udover 20.000 km
2022 – hidtidige sats 3,51 kr. pr. km 1,98 kr. pr. km
2022 – ny sats fra 1. maj 2022 3,70 kr. pr. km 2,17 kr. pr. km

Skattefri befordringsgodtgørelse kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil. Som hidtil er forudsætningen, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed, hvilket i praksis betyder kontrol med at der føres et detaljeret kørselsregnskab pr. medarbejder.

Vi hjælper selvfølgelig gerne med at få det hele med. Så har du nogen spørgsmål eller ønsker du bare vores hjælp til ovenstående er du meget velkommen til at kontakte din revisor direkte eller på +45 8980 3090. 

Lad os tage en snak

Vi glæder os til at introducere dig for dine muligheder. Ring eller udfyld nedenstående formular, det er 100% uforpligtende.